Akkumulátor és olaj kereskedés
Minden, ami akksi!

Monbat teherautó akkumulátor

Monbat akkumulátorMonbat teherautó akkumulátorok, Ca-Ca technológia, gondozásmentes.

 

 

 

12 V 120

800

353

175

230

 

12 V 150

850

514

175

210

 

12 V 155

900

513

189

223

 

12 V 155 SMF zárt

1000

513

189

223

 

12 V 180

1100

513

223

223

 

12 V 180 SMF zárt

1100

513

223

223

 

12 V 180 (Start-Stop)

1100

513

223

223

 

12 V 190 SMF zárt

1200

513

223

223

 

12 V 210 1300 517 275 242

 

12 V 210 SMF zárt 1300 517 275 242

 

12 V 225 1200 514 276 242

 

12 V 230 1400 517 275 242

 

12 V 230 SMF zárt 1400 517 275 242